Önemli Tarihler

14 Nisan - 27 Mayıs 2022
Bildiri özeti gönderim tarihleri.

01 Haziran 2022
Kabul edilen bildirilerin ilanı.

05 Haziran 2022
IV. Sosyal Psikoloji Kongresi'ne kayıt için son gün.

11-12 Haziran 2022
IV. Sosyal Psikoloji Kongresi

 

Kongre ile ilgili bütün sorularınız için sosyalpsikolojikongresi.iv@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

Not: Bildiri/poster yazarlarından en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlı olmayan yazarların çalışmaları kongre programından çıkarılacaktır. 

 

 

ÇALIŞMA ATÖLYESİ BAŞVURULARI:
Çalışma atölyesi düzenlemek isteyen dostlarımız ekteki formu doldurarak sosyalpsikolojikongresi.iv@gmail.com e-posta adresine email ile ulaştırmalıdır. [FORM]

 

POSTER SUNUM BAŞVURULARI:
Poster başvuruları sosyalpsikolojikongresi.iv@gmail.com e-posta adresine yapılacaktır.E-mail konu başlığına lütfen sunumuzun konusunu yazınız. E-mail metin gövdesinde sunumun yazarlarına dair bilgileri (ismi, kurumu, iletişim bilgileri) yazınız.

Önemli Not: Sunumunuzu, metinde hiçbir yazar ismi geçmeyecek şekilde Word veya PDF dosyası olarak iletinize ekleyiniz. Ekleyeceğiniz bu dosyada aşağıdaki bölümler olmalıdır:

• Sunum Başlığı: Hem Türkçe hem İngilizce başlık

• Sunumun Özeti: Özet poster sunumlar için en fazla 300 kelime, panel başvurularında en fazla 500 kelime olmalıdır. Görgül çalışmalar için kuramsal gerekçe, yöntem, bulgular ve tartışma bölümleri açıklanmalıdır. Yazı fontu olarak Times New Roman kullanılmalı ve karakter boyu 12 punto olmalıdır.

• Anahtar kelimeler: En az 3 en fazla 5 anahtar kelime

• Özetlerde kaynak gösterilmesi durumunda, kaynaklar Publication Manual of the APA (6. Baskı) adlı kitapta belirtilen kurallara uygun olarak verilmelidir. Kaynak kullanılması durumunda, özetin sonuna kaynakça listesi eklenmelidir. Kaynakçada yer alan sözcükler, özet sözcük sayısına dâhil değildir.

Asılacak posterin boyutları en fazla 132 cm (en) X 160 cm (boy) olacak şekilde tasarlanmalıdır.
Poster sunumu yazarlarından en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlı olmayan yazarların çalışmaları kongre programından çıkarılacaktır. 

 

PANEL BAŞVURULARI:
Panel önerileri en az 3 en fazla 5 konuşmacıdan oluşmalı ve öneri sahibi tarafından tek bir başvuru olarak yapılmalıdır. Panel önerisinde bulunan katılımcının, panelde yer alan konuşmacılar ve panel başkanına bilgi vermesi ve panelistlerden panel önerisinin kabul edilmesi durumunda, panelde yer alacaklarına dair onay alması gerekmektedir. Panelde sunumlara ortalama 15 dakika, panel başkanının yürüteceği tartışmaya 15 dakika ayrılacaktır.
Panel başvuruları, diğer başvurularda olduğu gibi sosyalpsikolojikongresi.iv@gmail.com e-posta adresine yapılacaktır.

• Panel önerilerinde, 300 ila 500 kelime arasında panelin konusunu özetleyen ve gerekçesini içeren bir açıklama ve her bir bildiri için en fazla 300 kelimeden oluşan özet bölümü (başlık ve özet sonuna en fazla 5 anahtar kelime ekli şekilde) yer almalıdır.

• İletişime geçilecek yazar ve diğer panelistlerin isimleri iletişim bilgileriyle (ismi, kurumu, iletişim bilgileri) birlikte e-mail metin gövdesine yazılmalıdır.

• Panelin genel özetini ve panelde sunulması önerilen bildirilerin özetlerini içeren tek bir dosya iletinize Word veya PDF formatında yüklenmelidir. Yazı fontu olarak Times New Roman kullanılmalı ve karakter boyu 12 punto olmalıdır. Önemli bir not olarak, lütfen ekli dosyada, yazarlara ait hiçbir kişisel bilgiye yer vermeyin.

• Özetlerde kaynak gösterilmesi durumunda, kaynaklar Publication Manual of the APA (6. Baskı) adlı kitapta belirtilen kurallara uygun olarak verilmelidir. Kaynak kullanılması durumunda, özetin sonuna kaynakça listesi eklenmelidir. Kaynakçada yer alan sözcükler, özet sözcük sayısına dâhil değildir.