Önemli Tarihler

14 Nisan - 27 Mayıs 2022
Bildiri özeti gönderim tarihleri.

01 Haziran 2022
Kabul edilen bildirilerin ilanı.

05 Haziran 2022
IV. Sosyal Psikoloji Kongresi'ne kayıt için son gün.

11-12 Haziran 2022
IV. Sosyal Psikoloji Kongresi

 

Kongre ile ilgili bütün sorularınız için sosyalpsikolojikongresi.iv@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

Not: Bildiri/poster yazarlarından en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlı olmayan yazarların çalışmaları kongre programından çıkarılacaktır. 

 

Kurullar

KONGRE SEKRETERYASI

Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Arzu Araz (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Serap Akfırat (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Araş. Gör. Emir Üzümçeker (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Araş. Gör. Özlem Serap Özkan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Araş. Gör. Murat Argış (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doktora öğrencisi Hasan Yentür (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doktora öğrencisi Tuğçenaz Elçil (Dokuz Eylül Üniversitesi)

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Doğan Kökdemir (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Nebi Sümer (Sabancı Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Harma (Kadir Has Üniversitesi)
Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Arzu Araz (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Serap Akfırat (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Sinan Alper (Yaşar Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülgün Meşe (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Filiz Künüroğlu (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

 

AKADEMİK DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Doğan Kökdemir (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Nebi Sümer (Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Ersin Kuşdil (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Ünsal Yetim (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Sevim Cesur (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Derya Hasta (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayda Büyükşahin Sunal (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Leman Pınar Tosun (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Burcu Güler (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Prof. Dr. Yeşim Yasak (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim Kısaç (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Şeyda Türk (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi)
Prof. Dr. Serap Akgün (Bursa Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatma Gülden Güvenç (Işık Üniversitesi)
Prof. Dr. Hacer Harlak (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Nihal Mamatoğlu (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Prof. Dr. Ebru Taysi (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Sevinç Serpil Altay (Fenerbahçe Üniversitesi)
Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Arzu Araz (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Serap Akfırat (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülgün Meşe (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Sinan Alper (Yaşar Üniversitesi)
Doç. Dr. Filiz Künüroğlu (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Doç. Dr. Mert Teközel (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Meral Gezici Yalçın (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Çiğdem Bağcı (Sabancı Üniversitesi)
Doç. Dr. Aslı Göncü Köse (Çankaya Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülseli Baysu (Queen's University, Belfast)
Doç. Dr. Onurcan Yılmaz (Kadir Has Üniversitesi)
Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin (İstanbul Galata Üniversitesi)
Doç. Dr. Nagihan Taşdemir (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. İrem Metin Orta (Atılım Üniversitesi)
Doç. Dr. Ferzan Curun (Maltepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Oğuzhan Ekinci (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Bülent Kılıç (Yeditepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Tarcan Kumkale (Özyeğin Üniversitesi)
Doç. Dr. Nur Taluy (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Doç. Dr. Aslı Yayak (Bursa Teknik Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri (Başkent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Banu Cingöz Ulu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Leman Korkmaz Karaoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tekeş Tolungüç (Başkent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Yalçındağ (Abdullah Gül Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çoymak (Abdullah Gül Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Göklem Tekdemir (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nevra Cem Ersoy (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Demirutku (TED Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Burak Doğruyol (Altınbaş Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sami Çoksan (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mete Sefa Uysal (Friedrich Schiller University Jena)
Dr. Öğr. Üyesi Hayal Yavuz Güzel (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Solak (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kaynak Malatyalı (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gülden Sayılan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatima Zehra Allahverdi (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Büşra Aktaş (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Melis Çelik Ok (Kapadokya Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Kaşdarma (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu (TED Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Asiye Yıldırım (Maltepe Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Beril Türkoğlu Demirel (TED Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Esra H. Oğuz Taşbaş (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kahraman (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Alparslan (Muş Alparslan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nur Soylu Yalçınkaya (Boğaziçi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Umut Şah (Lefke Amerikan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Elif Özge Erbay (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yayak (Bursa Teknik Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Emine Yücel (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Elif Yöyen (Sakarya Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Buğa (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Berrin Bulut (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Güler (Çukurova Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Asuman Büyükcan Tetik (Sabancı Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Kula (Dicle Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ekici (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Atalar (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fulya Kırımer Aydınlı (Anadolu Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Erdoğan (Kastamonu Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İlker Dalgar (Ankara Medipol Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Esma Esen Çiftçi Houghton (Anadolu Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Özge Akbalık Doğan (Dicle Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Özkılıçcı (Fenerbahçe Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Aykutoğlu (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Veysel Mehmet Elgin (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Temel Kalafat (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Bağdat Deniz Kaynak (Ted Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Akbaş Uslu (Atılım Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Işıker Bedir (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Bükün (Bingöl Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Peker Dural (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hanzade Aslan Yılmaz (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Latif Karagöz (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Arslantürk (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sedef Ünsal Seydooğulları (Düzce Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yaşın Tekizoğlu (Ankara Medipol Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Burçak Sönmez (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sanal Özcan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Deniz Girey (Toros Üniversitesi)
Dr. Özlem Serap Özkan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Olcay Bozkuş (Dicle Üniversitesi)
Dr. Mehmet Peker (Ege Üniversitesi)
Dr. Ürün Perçin Boyacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)