Önemli Tarihler

14 Nisan - 27 Mayıs 2022
Bildiri özeti gönderim tarihleri.

01 Haziran 2022
Kabul edilen bildirilerin ilanı.

05 Haziran 2022
IV. Sosyal Psikoloji Kongresi'ne kayıt için son gün.

11-12 Haziran 2022
IV. Sosyal Psikoloji Kongresi

 

Kongre ile ilgili bütün sorularınız için sosyalpsikolojikongresi.iv@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

Not: Bildiri/poster yazarlarından en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlı olmayan yazarların çalışmaları kongre programından çıkarılacaktır. 

 

Kongre Başvurusu

Değerli Katılımcılar,

IV. Sosyal Psikoloji Kongresi'nin düzenlenmesinde İnci Boyacıoğlu'nun yürütücülüğünde devam etmekte olan 117K360 nolu TÜBİTAK projesinin bölüm başkanlığı ve dekanlık kurum hisselerinden faydalanmaktayız. Katılımcı ücretleri bu değerli katkı sayesinde en uygun şekilde yapılandırılabilmiştir. Kongremize sunduğu bu önemli destek için TÜBİTAK ve çalışanlarına, proje kurum paylarını kongremize hibe eden Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Psikoloji Bölümüne en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Kongre Sekreteryası adına
Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu