Önemli Tarihler

12 Temmuz - 29 Eylül 2017
Bildiri özeti gönderim tarihleri.

16 Ekim 2017
Kabul edilen bildirilerin ilanı.

10 Kasım 2017
II. Sosyal Psikoloji Kongresi'ne kayıt için son gün.

27 - 28 - 29 Kasım 2017
II. Sosyal Psikoloji Kongresi

 

Kongre ile ilgili bütün sorularınız için sosyalpsikolojikongresi@emu.edu.tr adresine eposta gönderebilirsiniz.

Not: Bildiri/poster yazarlarından en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlı olmayan yazarların çalışmaları kongre programından çıkarılacaktır. 

 

Poster Sunumu Başvuru Kuralları

Panel ve poster sunumlar için geniş özet gönderim tarihi: 12 Temmuz – 15 Eylül 2017 aralığıdır.

1. 
Başvuru için gönderilen e-posta adresine (sosyalpsikolojikongresi@emu.edu.tr), yazarlara ilişkin bilgiler (isim, kurum, e-posta adresleri), e-posta içeriğinde belirtilmelidir.
2. Panel ve poster sunumu özetleri, .doc.docx, ya da .rtf uzantılı ayrı bir dosya olarak başvuru için gönderilen e-postaya eklenmelidir. Yazarlara ait bilgiler (isim, kurum, eposta adresi, GSM numarası gibi) özette açık bir şekilde yer almalıdır. Ancak özet değerlendirme sırasında bu bilgiler Akademik Danışma Kurulu üyelerine kapalı olarak gönderilecektir.
3. Geniş özetler 1000 kelimeyi geçmemelidir. Özet, çalışmanın başlığını içermelidir. Özetin sonuna, en fazla 5 anahtar sözcük, bildirinin konusunu yansıtan en fazla 2 alt alan ve bildiri şekli tercihine ilişkin bilgi eklenmelidir. Başlık, anahtar sözcükler, alt alan(lar)a ilişkin bilgi ve bildiri şekli tercihi, kelime sayısına dahil değildir. Aşağıda yer alan alt alanların sadece başlarındaki sayının belirtilmesi yeterli olacaktır.
01 - Tutum, Duygular
02 - Sosyal Algı, Biliş ve Kişilerarası ilişkiler
03 - Benlik, Kişilik ve Bireysel Farklılıklar 
04 - Yerel, Kültürel ve Kültürlerarası Yaklaşımlar
05 - Kuramsal ve Yöntemsel Yaklaşımlar 
06- Gruplararası İlişkiler ve Grup Süreçleri 
07 - Uygulamalı Sosyal Psikoloji
08 - Diğer
4. Özetler tek parça metinden oluşmalıdır. Görgül çalışmalar için ‘kuramsal gerekçe’, yöntem, bulgular ve tartışma olmak üzere ayrı bölümler (ya da paragraflar) oluşturulmalıdır. Yazı fontu olarak Times New Roman kullanılmalı ve karakter boyu 10pt olmalıdır. Örnek bir özet formatı için lütfen burayı seçiniz (.DOCX).
5. Özetlerde kaynak gösterilmesi durumunda, kaynaklar  Publication Manual of the American Psychological Association (6. Baskı)’ adlı kitapta belirtilen kurallara uygun olarak verilmelidir. Kaynak kullanılması durumunda, özetin sonuna kaynakça listesi eklenmelidir. Kaynakçada yer alan sözcükler, özet sözcük sayısına dâhil değildir.

Panel Başvuru Kuralları

Panel başvuruları için genişletilmiş özet gönderim tarihi: 12 Temmuz – 15 Eylül 2017 aralığıdır.

1. Panel önerisinde bulunan katılımcının, panelde yer alan konuşmacılar ve panel başkanına bilgi vermesi ve panelistlerden panel önerisinin kabul edilmesi durumunda, panelde yer alacaklarına dair onay alması gerekmektedir. 
2. Panel başvuruları, poster sunumunda olduğu gibi sosyalpsikolojikongresi@emu.edu.tr e-posta adresine yapılacaktır.
3. Panelist sayısı (panel başkanı dahil olmak üzere) en az 3 en fazla 5 kişi olmalıdır.
4. Panel başvurularında, panel başkanı ve panelistlere ait bilgiler (isim, kurum, e-posta adresleri) ve her panelistin sunum başlığı özetten ayrı olarak, doc, .docx uzantılı ekli ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir.
5. Panel genişletilmiş özeti, gönderilen e-postada, .doc, .docx, ya da .rtf uzantılı ekli ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir. Panelistlere ait bilgiler (isim, kurum, eposta adresi, GSM numarası gibi) özette açık bir şekilde yer almalıdır. Ancak özet değerlendirme sırasında bu bilgiler Akademik Danışma Kurulu üyelerine kapalı olarak gönderilecektir.
6. Panel genişletilmiş özetinde, panelin genel çerçevesini belirten genel başlık,  panelin özeti ve panelin konusunu yansıtan en fazla iki alt alan bilgisinin yanı sıra, her panelistin kendi sunumunun özetleri (başlık ve özet sonuna en fazla 5 anahtar kelime ekli şekilde) yer almalıdır. Her bir genişletilmiş özetin en fazla 1000 kelime olması beklenmektedir.

 

picture