Önemli Tarihler

23 Temmuz - 25 Ekim 2019
Bildiri özeti gönderim tarihleri.

22 Kasım 2019
Kabul edilen bildirilerin ilanı.

06 Aralık 2019
III. Sosyal Psikoloji Kongresi'ne kayıt için son gün.

20-21 Aralık 2019
III. Sosyal Psikoloji Kongresi

 

Kongre ile ilgili bütün sorularınız için khasspk19@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

Not: Bildiri/poster yazarlarından en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlı olmayan yazarların çalışmaları kongre programından çıkarılacaktır. 

 

Kurullar

KONGRE SEKRETERYASI

Doç. Dr. Mehmet Harma (Kadir Has Üniversitesi)
Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (Kadir Has Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Onurcan Yılmaz (Kadir Has Üniversitesi)
Araş. Gör. Özge Sarıyer (Kadir Has Üniversitesi)
Araş. Gör. Sercan Karlıdağ (Altınbaş Üniversitesi)
Metin Ege Salter (Lisansüstü Asistan - Kadir Has Üniversitesi)
Berke Sezer (Lisansüstü Asistan - Kadir Has Üniversitesi)
Adar Cem Lağap (Lisansüstü Asistan - Kadir Has Üniversitesi)
Dilara Çavdar (Lisansüstü Asistan - Kadir Has Üniversitesi)
Berke Aydaş (Lisansüstü Asistan - Kadir Has Üniversitesi)
Bengi Aktar (Lisansüstü Asistan - Kadir Has Üniversitesi)

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Mehmet Harma (Kadir Has Üniversitesi)
Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (Kadir Has Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Onurcan Yılmaz (Kadir Has Üniversitesi)
Prof. Dr. Nebi Sümer (Sabancı Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Burak Doğruyol (Altınbaş Üniversitesi)
Doç. Dr. Adil Sarıbay (Boğaziçi Üniversitesi)
Doç. Dr. Tarcan Kumkale (Özyeğin Üniversitesi)
Prof. Dr. Diane Sunar (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Doğan Kökdemir (Başkent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Asuman Büyükcan Tetik (Sabancı Üniversitesi)

 

AKADEMİK DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Hacer Harlak (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Doğan Kökdemir  (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Diane Sunar (Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Hale Bolak Boratav (Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Abbas Türnüklü (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Sevim Cesur (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Nebi Sümer (Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Ersin Kuşdil (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Pınar Tosun (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Cem Şafak Çukur (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Melek Göregenli 
Doç. Dr. Ayda Büyükşahin (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Derya Hasta (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Adil Sarıbay (Boğaziçi Üniversitesi)
Doç. Dr. Şenel Hüsnü Raman (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (Kadir Has Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Harma (Kadir Has Üniversitesi)
Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Serap Akfırat (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Arzu Araz (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. İbrahim Şenay (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Doç. Dr. Zeynep Cemalcılar (Koç Üniversitesi)
Doç. Dr. Serap Akgün (Mersin Üniversitesi)
Doç. Dr. Tarcan Kumkale (Özyeğin Üniversitesi)
Doç. Dr. Çiğdem Bağcı (Sabancı Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülseli Baysu (Queen’s University Belfast)
Dr. Öğr. Üyesi     Burak Doğruyol (Altınbaş Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Zuhal Yeniçeri (Başkent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Selin Salman Engin (Bilkent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Nur Soylu Yalçınkaya (Boğaziçi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Göklem Tekdemir Yurtdaş (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Bilge Yalçındağ (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Timuçin Aktan (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Onurcan Yılmaz (Kadir Has Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Banu Cingöz (Orta Doğu teknik Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Asuman Büyükcan Tetik (Sabancı Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Nevin Solak (TED Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Sinan Alper (Yaşar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Gülden Sayılan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Pınar Uğurlar (Köln Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Beril Türkoğlu (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Canay Doğulu (TED Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi     Yasin Koç (University of Groningen)
Dr. Gizem Sürenkök Ulutan
Dr. Leman Korkmaz