Önemli Tarihler

23 Temmuz - 25 Ekim 2019
Bildiri özeti gönderim tarihleri.

22 Kasım 2019
Kabul edilen bildirilerin ilanı.

06 Aralık 2019
III. Sosyal Psikoloji Kongresi'ne kayıt için son gün.

20-21 Aralık 2019
III. Sosyal Psikoloji Kongresi

 

Kongre ile ilgili bütün sorularınız için khasspk19@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

Not: Bildiri/poster yazarlarından en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlı olmayan yazarların çalışmaları kongre programından çıkarılacaktır. 

III. Sosyal Psikoloji Kongresi Çağrı Metni

20-21 Aralık 2019 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesinde gerçekleştirecek III. Sosyal Psikoloji Kongresi, davetli konuşmacı sunumlarından, veri sunumlarından, panel sunumlarından ve poster sunumlarından oluşacaktır. Sosyal Psikoloji Kongremize, sosyal psikoloji ve psikolojinin diğer alt alanlarında çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, akademisyenler, alanda çalışan psikologlar, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra sosyal psikolojiye ilgi duyan tüm katılımcılarımız davetlidir.

 

Veri Sunumu (Data Blitz)

III. Sosyal Psikoloji Kongresi’nde veri sunumu oturumlarını sizlerle tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Veri sunumu yapacak araştırmacıdan 5 dakikalık süre içerisinde 4-5 slaytlık bir sunum dinleyeceğiz. Daha önce “Society for Personality and Social Psychology” (SPSP) konferanslarında yapılmaya başlanan, daha sonra küçük buluşmalarda sıklıkla tekrarlanan bu uygulamadaki amaç, araştırmacının araştırma sorusunu, çalışma desenini ve veri analizleri ile sonuçlarını ham bir şekilde izleyiciyle paylaşmaktır. İzleyicilerin soru soramadığı bu oturumdaki amaç, en kısa sürede maksimum sayıdaki araştırmacının görgül verilerinden haberdar olabilmektir. Ancak daha sonra isteyen izleyici, araştırmacı ile kongre esnasında iletişim kurabilir, yüzyüze tanışabilir ve ayrıntılı sorularını yöneltebilir. Dolayısıyla veri sunumu yapan araştırmacıların, sunum sonrasında gelecek potansiyel soruları düşünerek kongre alanından hemen ayrılmaması gerekmektedir. Bu sunumun bir diğer avantajı ise aynı kuramsal bakış açısından çalışan farklı araştırmacıların giriş bölümünde hep aynı literatür bilgilerini aktarmasının önüne geçmektir. Böylelikle daha önceki kongrelerde sıklıkla karşılaştığımız, dinleyicilerin gün içinde defalarca aynı kurama dair literatürü dinlemelerinin (örneğin sosyal kimlik ya da bağlanma kuramı) önüne geçilmesi planlanmaktadır. Bu sunumu yapmak isteyen araştırmacılar çalışmalarını tanımlayan 150 kelimelik özetle başvurabilirler. Veri sunumunun özetleri de tıpkı panel ya da poster sunumları gibi çevrimiçi özet kitapçığında basılacaktır. Özette çalışmanın amacı, deseni ve temel bulgular verilmelidir. Aşağıdaki bilgiler de eklenmelidir:

*Sunum yapanın ismi ve kurumu
*Varsa ortak yazarlar ve kurumları
*İletişim bilgileri ve varsa açık veri paylaşım internet adresi
Örnek sunum için: https://www.youtube.com/watch?v=z7FBcF_IOUE
Sorularınız için khasspk19@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

 

Panel Sunumları

Panellere başvuru daha önceki Sosyal Psikoloji Kongrelerinde uygulandığı şekliyle gerçekleşecektir. Buna göre:
1. Panel önerisinde bulunan katılımcının, panelde yer alan konuşmacılar ve panel başkanına bilgi vermesi ve panelistlerden panel önerisinin kabul edilmesi durumunda, panelde yer alacaklarına dair onay alması gerekmektedir.
2. Panel başvuruları, diğer başvurularda olduğu gibi khasspk19@gmail.com e-posta adresine yapılacaktır.
3. Panelist sayısı (panel başkanı dahil olmak üzere) en az 3 en fazla 5 kişi olmalıdır.
4. Panel başvurularında, panel başkanı ve panelistlere ait bilgiler (isim, kurum, e-posta adresleri) ve her panelistin sunum başlığı özetten ayrı olarak, doc, .docx uzantılı ekli ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir.
5. Panel genişletilmiş özeti, gönderilen e-postada, .doc, .docx, ya da .rtf uzantılı ekli ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir. Panelistlere ait bilgiler (isim, kurum, eposta adresi, GSM numarası gibi) özette açık bir şekilde yer almalıdır. Ancak özet değerlendirme sırasında bu bilgiler Akademik Danışma Kurulu üyelerine kapalı olarak gönderilecektir.
6. Panel genişletilmiş özetinde, panelin genel çerçevesini belirten genel başlık, panelin özeti ve panelin konusunu yansıtan en fazla iki alt alan bilgisinin yanı sıra (bkz. Poster Sunumları), her panelistin kendi sunumunun özetleri (başlık ve özet sonuna en fazla 5 anahtar kelime ekli şekilde) yer almalıdır. Her bir genişletilmiş özetin en fazla 1000 kelime olması beklenmektedir.

 

Poster Sunumları

1. Poster sunumu özetleri, .doc, .docx, ya da .rtf uzantılı bir dosya olarak khasspk19@gmail.com adresine gönderilmelidir. Yazarlara ait bilgiler (isim, kurum, eposta adresi, GSM numarası gibi) özette açık bir şekilde yer almalıdır. Ancak özet değerlendirme sırasında bu bilgiler Akademik Danışma Kurulu üyelerine kapalı olarak gönderilecektir.
2. Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir. Özet, çalışmanın başlığını içermelidir. Özetin sonuna, en fazla 5 anahtar sözcük, bildirinin konusunu yansıtan en fazla 2 alt alan ve bildiri şekli tercihine ilişkin bilgi eklenmelidir. Başlık, anahtar sözcükler, alt alan(lar)a ilişkin bilgi ve bildiri şekli tercihi, kelime sayısına dahil değildir. Aşağıda yer alan alt alanların sadece başlarındaki sayının belirtilmesi yeterli olacaktır.
01 - Tutum, Duygular
02 - Sosyal Algı, Biliş ve Kişilerarası ilişkiler
03 - Benlik, Kişilik ve Bireysel Farklılıklar
04 - Yerel, Kültürel ve Kültürlerarası Yaklaşımlar
05 - Kuramsal ve Yöntemsel Yaklaşımlar
06- Gruplararası İlişkiler ve Grup Süreçleri
07 - Uygulamalı Sosyal Psikoloji
08 - Diğer
4. Özetler tek parça metinden oluşmalıdır. Görgül çalışmalar için kuramsal gerekçe, yöntem, bulgular ve tartışma bölümleri açıklanmalıdır. Yazı fontu olarak Times New Roman kullanılmalı ve karakter boyu 10pt olmalıdır. Örnek bir özet formatı için lütfen burayı seçiniz (.DOCX).
5. Özetlerde kaynak gösterilmesi durumunda, kaynaklar Publication Manual of the American Psychological Association (6. Baskı)’ adlı kitapta belirtilen kurallara uygun olarak verilmelidir. Kaynak kullanılması durumunda, özetin sonuna kaynakça listesi eklenmelidir. Kaynakçada yer alan sözcükler, özet sözcük sayısına dâhil değildir.

 

20-21 Aralık 2019 tarihlerinde görüşmek dileğiyle,
Kongre Düzenleme Kurulu adına

Doç. Dr. Mehmet Harma