Önemli Tarihler

12 Temmuz - 29 Eylül 2017
Bildiri özeti gönderim tarihleri.

16 Ekim 2017
Kabul edilen bildirilerin ilanı.

10 Kasım 2017
II. Sosyal Psikoloji Kongresi'ne kayıt için son gün.

27 - 28 - 29 Kasım 2017
II. Sosyal Psikoloji Kongresi

 

Kongre ile ilgili bütün sorularınız için sosyalpsikolojikongresi@emu.edu.tr adresine eposta gönderebilirsiniz.

Not: Bildiri/poster yazarlarından en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlı olmayan yazarların çalışmaları kongre programından çıkarılacaktır. 

 

II. Sosyal Psikoloji Kongresi Çağrı Metni

Yoğun talep doğrultusunda II. Sosyal Psikoloji Kongresi'ne bireysel bildiriyle başvurlarının da kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. Bildiri özeti gönderim tarihi 29 Eylül'e kadar uzatılmıştır.

Sosyal psikoloji alanındaki çalışmalar, benlikten, gruplararası süreçlere kadar geniş bir yelpazede insana ait hemen her konuyu kapsamaktadır. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sosyal Psikoloji Kongresi ile sosyal psikoloji alanında artan bilgi birikiminin paylaşıldığı, kuramsal, görgül ve yöntemsel tartışmaların yapabildiği ve yeni ortak projelerin kurulmasına zemin oluşturan bir platform oluşturulması amaçlanmıştır. Birincisi Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü evsahipliğinde düzenlenen kongre 100'e yakın bildiri ve 500'e ulaşan katılımcı sayısı ile Sosyal Psikoloji alanının oldukça dinamik ve heyecanlı bir yapıya sahip olduğuna işaret etmişti. Ek olarak Sosyal Psikoloji alanında yıllık bir Kongrenin düzenlenmesinin de gerekli olduğuyla ilgili yapılan çılkarımların yerinde ve haklı olduğu da anlaşışmıştı.

27-28-29 Kasım 2017 tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirecek II. Sosyal Psikoloji Kongresi, davetli konuşmacı sunumlarından, panllerden ve poster bildirilerden oluşacaktır. Sosyal Psikoloji Kongremize, sosyal psikoloji ve psikolojinin diğer alt alanlarında çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, akademisyenler, alanda çalışan psikologlar, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra sosyal psikolojiye ilgi duyan tüm katılımcılarımız davetlidir.

 

27-28-29 Kasım 2017  tarihinde gerçekleşecek olan II. Sosyal Psikoloji Kongresi, sosyal psikolojinin her alt alanından poster ve panel başvurularına açıktır. Katılımcıların başvurularını sosyalpsikolojikongresi@emu.edu.tr  e-posta adresi üzerinden yapması gerekmektedir. Katılımcılar, poster sunumu ya da panel önerisi ile kongreye başvurabilirler. Bireysel bildiri başvurusu kabul edilmeyecektir. Paneller en az 3 en fazla 5 kişiden oluşturulacak ve panel başlığı ile birlikte sunulacaktır. Her konuşmacı 15 dakkika sunum yapabilecek ve en son tartışma ve sorulara yer verilecektir. Başvuru sırasında, tercih edilen bildiri şeklinin (poster sunumu veya panel) belirtilmesi gerekmektedir. Her bir katılımcı sadece tek bir özet metin ile başvuru yapabilir. Tüm başvurular en az iki Akademik Danışma Kurulu üyesi tarafından değerlendirilecektir. Akademik Danışma Kurulu, başvuru sahibinin tercihini dikkate almakla birlikte, bildirinin niteliği ve başvuru sayısına göre sunum şeklinin değiştirilmesini önerebilir. Tüm öneriler için başvurular 12 Temmuz - 15 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Katılımcılar, gönderdikleri e-postada, başvuru yaptıkları bildirinin konusunu dikkate alarak aşağıda belirtilen altı alt alandan bir ya da ikisini belirtmelidir.


01 - Tutum, Duygular
02 - Sosyal Algı, Biliş ve Kişilerarası ilişkiler
03 - Benlik, Kişilik ve Bireysel Farklılıklar 
04 - Yerel, Kültürel ve Kültürlerarası Yaklaşımlar
05 - Kuramsal ve Yöntemsel Yaklaşımlar 
06- Gruplararası İlişkiler ve Grup Süreçleri 
07 - Uygulamalı Sosyal Psikoloji
08 - Diğer

Genişletilmiş özet bildiri değerlendirme sonuçları 29 Eylül 2017 tarihinde ilan edilecektir. Genişletilmiş özetlerle ilgili olarak yazar(lar)a örnek yazım formatı internet sayfamızda bulabilirsiniz. Tam metin olarak gönderilen bildiriler e-kitap olarak yayınlanacaktır.

27-28-29 Kasım 2017 tarihlerinde görüşmek dileğiyle,
Kongre Düzenleme Kurulu adına

Doç. Dr. Senel Hüsnü Raman

 

picture