Önemli Tarihler

14 Nisan - 27 Mayıs 2022
Bildiri özeti gönderim tarihleri.

01 Haziran 2022
Kabul edilen bildirilerin ilanı.

05 Haziran 2022
IV. Sosyal Psikoloji Kongresi'ne kayıt için son gün.

11-12 Haziran 2022
IV. Sosyal Psikoloji Kongresi

 

Kongre ile ilgili bütün sorularınız için sosyalpsikolojikongresi.iv@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

Not: Bildiri/poster yazarlarından en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlı olmayan yazarların çalışmaları kongre programından çıkarılacaktır. 

Tanıtım Yazısı

Sosyal Psikoloji Camiasının Değerli Üyeleri,

Bu yıl 11-12 Haziran tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü ev sahipliğinde dördüncüsü düzenlenecek Sosyal Psikoloji Kongresi programı davetli konuşmacı sunumlarından, panellerden, çalışma atölyeleri ve poster sunumlarından oluşacaktır. Sosyal Psikoloji Kongremize, sosyal psikoloji ve psikolojinin diğer alt alanlarında çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, akademisyenler, alanda çalışan psikologlar, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra sosyal psikolojiye ilgi duyan tüm katılımcılarımız davetlidir.

 

11-12 Haziran tarihlerinde Güzel İzmir’de buluşmak dileğiyle,

Kongre Düzenleme Kurulu adına
Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu