Önemli Tarihler

12 Temmuz - 29 Eylül 2017
Bildiri özeti gönderim tarihleri.

16 Ekim 2017
Kabul edilen bildirilerin ilanı.

10 Kasım 2017
II. Sosyal Psikoloji Kongresi'ne kayıt için son gün.

27 - 28 - 29 Kasım 2017
II. Sosyal Psikoloji Kongresi

 

Kongre ile ilgili bütün sorularınız için sosyalpsikolojikongresi@emu.edu.tr adresine eposta gönderebilirsiniz.

Not: Bildiri/poster yazarlarından en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlı olmayan yazarların çalışmaları kongre programından çıkarılacaktır. 

Tanıtım Yazısı

Sosyal psikoloji, sadece dünyada değil Türkiye’de de psikolojinin en geniş alt alanlarından birisidir ve buna paralel olarak lisansüstü programlar açısından da sıklıkla tercih edilen alanların başında gelmektedir. Sosyal psikoloji alanındaki çalışmalar, benlikten, gruplararası süreçlere kadar geniş bir yelpazede insana ait hemen her konuyu kapsamaktadır. Psikoloji kongrelerinde de sosyal psikoloji tabanlı çalışmaların sıklığı dikkat çekicidir. Ancak bu geniş alan sadece genel bir psikoloji kongresi içerisinde ele alındığında, sosyal psikologların kuramsal, görgül ve yöntemsel tartışmalarına yeterince vakit ayrılamamakta ve bu durum da potansiyel verimi düşürmektedir. Bu kapsamda, II Sosyal Psikoloji Kongresi özellikle Türkiye’deki sosyal psikolojinin akademik/bilimsel beklentilerine karşılık vermek konusunda bir adım olarak düşünülmelidir.

27-28-29 Kasım 2017 tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek II. Sosyal Psikoloji Kongresi, davetli konuşmacı sunumlarından panellerden ve poster bildirilerden oluşacaktır. Sosyal Psikoloji Kongremize, sosyal psikoloji ve psikolojinin diğer alt alanlarında çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, akademisyenler, alanda çalışan psikologlar, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra sosyal psikolojiye ilgi duyan tüm katılımcılarımız davetlidir.

27-28-29 Kasım 2017 tarihlerinde görüşmek dileğiyle,

Kongre Düzenleme Kurulu adına
Doç. Dr. Şenel Hüsnü Raman

picture